Privacy policy

Door een verbintenis aan te gaan met ’t Mayakind van Nu staat de sponsor toe om zijn/haar gegevens te gebruiken voor administratie en beheer van het sponsorbestand ten einde betalingsaanvragen te kunnen opmaken en mailverkeer te kunnen doen met de klant.

My cool car houdt zich aan de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dit betekent dat de klant zijn persoonlijke gegevens ten allen tijde kan opvragen. De klant kan vragen om deze gegeven te corrigeren of zelfs geheel te verwijderen uit het klantenbestand van My cool car door een email te sturen naar info@mycoolcar.be

Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van My cool car kan u steeds met ons contact opnemen via info@mycoolcar.be